Magister Knights

930 Kč
Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
31.1.2023

Detailní informace

Detailní popis produktu

"Deus est nostrum contego quod tulela" (Bůh je naším štítem a ochranou) Legenda obsažená v insigniích rytířů magistrů. Rytíři magistři jsou ti, kteří se zcela oddali věci válečné a bojové Církve. Jako příkladem ostatním, zvláště pak náboženským řádům, ze kterých pochází. Družiny magistrů mají etiku založenou na odvaze, loajalitě k papeži a jejich druhům ve zbrani, bez zapomínání své služby eklesiarchálním kánonům Církve a obrany nemajetných - nejslabších - i kdyby si to mělo vyžádat jejich životy. Ztělesňují dokonalý obraz Miles Sancti Petri, vojáků svatého Petra papeže. Magistři se nazývají "žebravými rytíři", protože do písmene následují program odříkání oslavovaný eklesiarchální propagandou. Odkládají stranou svou touhu po slávě, bohatství či dobrodružství, namísto toho se skrz slib oddávají pouze boji a typickým slibům řeholní tradice cudnosti, poslušnosti a osobní chudoby. Rytíř magistr nosí oholenou hlavu a má konektory svých implantátů a Kostku jasně viditelné jako znak pokání a odříkání. Účastní se pouze misí a bojových operací, které mají přímé vojenské uplatnění. Nikdy není viděn na slavnostních pochodech, ceremoniích nebo na úkolech ochranných či náležejícím zadnímu voji, neboť on je božím bojovníkem se svou misí. Pro nepřítele je strašlivý jako lev, zvláště proti cizákům a pohanům, ale sladký jako beránek ke křesťanům. Magistr je mnichem, ale, nicméně, zabíjí - to je jeho prokletím, neboť zabíjení pohanů a cizáků je nezbytné k obraně křesťanů a zabránění nespravedlnosti. Víc než nepřítele musí magistr zabít zlo ve všech jeho podobách a, bez pochyb, pohan či cizák jsou jeho ztělesněními. Z toho důvodu je jejich smrt v první řadě popravou tohoto zla spíše než činem vraždy. Takto, ve svém neustálém pronásledování zla, se magistr stává dobrovolníkem par excellence, vždy se nabízejícím k přidání se k nejnebezpečnějším misím v čelní linii, podpoře pozic svých bratří a jejich ochraně. Nebojí se smrti, neboť jako pravý věřící ví, že údolí slz je jen zkouškou ducha, a je šťasten, když může obětovat svůj život ve službě Boha. Modely jsou dodávány s podstavcem, neslepeny a nenabarveny.