Formulář odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 Adresát: Ogří Doupě, Moravská 5, Praha 2, 120 00

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

………………………………………………………………………………….................

Datum objednání zboží:

………………………………………………………………………………….................

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele

…………………………………….………………………………..............................

Adresa kupujícího spotřebitele:

………………………………………………………………………………….................

………………………………………………………………………………….................

Telefon, email:

………………………………………………………………………………….................

Číslo objednávky:

………………………………………………………………………………….................

Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

................................................ /........................

 

 Datum : ……………………………………………

 

………………………………………………………………..

Podpis kupujícího spotřebitele

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)