Military Order (PanOceania Sectorial Starter Pack)

1 089 Kč / ks
Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
18.6.2024
Možnosti doručení

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vojenské řády jsou esy v rukávu PanOceanie. Nepřekonatelná síla vytvořená z neohrožených rytířů hnaných náboženskou horlivostí a hotových střetnout se s nepřítelem v boji zblízka. Vojenské řády znamenají absolutní průlom v obvyklém bojovém stylu očekávaném od panoceanského vojenského celku, trumfová karta tak nečekaná jako smrtící. Nejvyšší panoceanské velení má ve svých službách různorodé vojenské řády, každý z nich pak operuje jako odlišná sektoriální armáda provádějící celkem odlišné vojenské role. Řád Špitálu. Nejpradávnější, nejsilnější a nejvlivnější řád. Věrný svému původu jako ochránce zraněných a bezbranných, specializoval se na polní zdravotnictví a extrémní záchranné situace. Velikost tohoto řádu je tak obrovská, že vytvořil dva vyhrazené podřády; Řád svatého Lazara, čistě na nemocnicích založené zaměření, s malou ozbrojenou silou pro ochranu zraněných a obstarávání bezpečnosti v polních nemocnicích; a Řád Milosrdenství, skládající se z jednotek speciálních operací vynikajících v záchraných misích v nepřátelském teritoriu. Řád Santiaga. Jeho hlavním úkolem je chránit vesmírné cesty a všechny cestovatele a poutníky, kteří po nich cestují. Rytíři Santiaga se specializují na vysoce rizikové operace, zvláště pak naloďování a techniky námořního boje používané ve volném vesmíru nebo orbitě. Uznáváni po celé Sféře pro svou statečnost, jsou nejvíce technicky zručným a kvalifikovaným vojenským řádem. Teutonský Ordensstaat. Vytvořen jako pohraniční vojenský řád, je Ordensstaat v současné době umístěn na Paradiso, kde bojuje v čelní linii proti silám cizácké Kombinované armády. Ze všech řádů mají Teutonci nejvíce militantní charakter, považují válečnictví za svou hlavní práci. Mají malý podřád, Řád Dobrzyńe, bezpečnostní sílu, která ochraňuje vzdušné a pozemní mosty spojující obléhanou klášterní pevnost Strelsau s panocenaskými liniemi na Paradisu. Řád Montesy. Pocházející z planety Acontecimento, řád klade důraz na mobilitu jako svůj hlavní taktický princip, specializuje se na mechanizované bojové techniky. Řád je je zvyklý operovat z předního voje, konat jako předvoj útočných sil. Rytíři Montesy jsou známi pro svou odvahu a troufalost, zcela věří svým schopnostem a své týmové práci, něčemu, co je vždy dovedlo k vítězství. Řád Svatého hrobu je elitním vojenským řádem utvořeným nejlepšími rytířu Chrámu. Rytíři Svatého hrobu jsou krutí a arogantní, ale nikdo o nich nepochybuje, neboť už ukázali tolik, co by jiný musel ukazovat během tří navazujících životů. Nadšení vyznavači boje v šarvátkách, postupují kupředu, zatímco střílí, vedeni charakteristickou řádovou dychtivostí čelit nepříteli zblízka a osobně. Každý z těchto vojenských řádů zahrnuje sektoriální armádu odlišnou od těch ostatních. Základem těchto sektoriálních armád jsou rytíři řádu, kteří musí náležet ke stejnému řádu, a touto cestou vytvářejí mocné palebné týmy technologicky obrněných rytířů. Zbylí členové sektoriální armády vojenských řádů (představení rytíři, seržanti řádu, serafové...) nosí stejnou livrej vyvedenou v řádových barvách. Také, pro vytvoření větší všestrannosti, každý vojenský řád může využívat bratry rytíře, což je označení dávané rytířům náležejícím k ostatním řádům. Bojová síla vojenských řádů je rozšířena pomocnými jednotkami jako jsou střelci, tram-doci, mechanici a rozmanité panoceanské stroje, což zvyšuje operační schopnost těchto sektoriálních armád. Vojenské řády jsou ocelovým klínem, který přeráží páteř nepřátel PanOceanie. Obrnění rytíři, kteří nikdy neustupují, válečníci Boha oddaní válce, a vždy ve službách PanOceanie a boží vůle. Obsahuje : 3xOrder Sergant (combi rifle), 1 x Specialist Sergant (Multi Sniper rifle), 1 x Magister Knight ( Panzerfaust), 1 x Teutonic knight (combi rifle, panzerfaust) Modely jsou dodávany s podstavcem, neslepeny a nenabarveny.